Fri. Sep 29th, 2023

Author: admin

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

ตามประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นั้น  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 1 อัตราดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.…