Fri. Sep 29th, 2023

Category: Announcement

ประกาศ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกาเปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ประกาศและใบสมัคร PDF)