Category: Announcement

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 มิถุนายน 2567   ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่ (ประกาศและใบสมัคร)

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการสื่อสารและสารสนเทศ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการสื่อสารและสารสนเทศ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศลาตินอเมริกา หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ก.พ. 2567 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.ohesdc.org/post/hiring-project-consultant-2024-2

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

ตามประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นั้น  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 1 อัตราดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.…

ประกาศ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกาเปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ประกาศและใบสมัคร PDF)