ไฟล์เสียงสัมภาษณ์ท่านประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) (30 ม.ค.60) ลิงค์รายการ Talkshow Society ทาง Spring Radio 98.5 FM (THAI AUDIO: 32m34s *.mp3)

By admin