ขอเชิญชวนร้านอาหารไทยใน DC-MD-VA เข้าร่วมกิจกรรม Thai Restaurant Week 2021 : “It’s Spring, Let’s eat Thai” ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2564 โดยจะมีการจัดกิจกรรมชิงรางวัลต่างๆ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับผู้รับประทานอาหารไทยของร้านที่เข้าร่วม

ร้านอาหารไทยที่สนใจโปรดแจ้งความประสงค์มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ information@thaiembc.org ภายในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อจะได้ร่วมกันประชุมหารือในรายละเอียดและรับสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆจากสถานเอกอัครราชทูตฯต่อไป

<อ่านต่อไป PDF>

By admin