Wed. Jun 29th, 2022

Tag: Fruit

ตลาดผลไม้เขตร้อนในสหรัฐฯ มีโอกาสที่สดใสและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตันได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดผลไม้เขตร้อนและหารือกับผู้นำเข้า/จำหน่ายผลไม้ไทยในสหรัฐฯ เพื่อติดตามการปรับตัวและส่งเสริม/แก้ไขปัญหาอุปสรรคของสินค้าผลไม้ไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ให้มีการส่งเสริมการขาย ติดตาม และให้การสนับสนุนภาคเอกชนให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการส่งออกและกระตุ้นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อให้สินค้าเกษตรของไทยมีราคาสูงขึ้น ในการลงพื้นที่สำรวจตลาดและหารือกับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกเอเชียที่ตั้งอยู่ในรัฐเวอร์จิเนีย พบว่ามีผลไม้เขตร้อนวางจำหน่ายหลายรายการ อาทิ ทุเรียนทั้งลูกแบบสด และแบบแช่แข็ง มะม่วง แก้วมังกร มะพร้าวอ่อน ฝรั่ง ส้ม ขนุน สับปะรด มะขามหวาน และลิ้นจี่ โดยเป็นผลไม้นำเข้าจากไทย ได้แก่ ทุเรียนหมอนทองทั้งลูกแบบสดและแบบแช่แข็ง มะพร้าวอ่อน มะม่วง และมะขามหวาน…