Tue. Mar 28th, 2023

Category: NEWS

March 17: Meeting with Mr. Ian Whiton, Sourcing Director from Delta Children Inc.

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ (น.ส. สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้หารือกับ Mr. Ian Whiton ตำแหน่ง Sourcing Director บริษัท Delta Children Inc. ซึ่งเป็นผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กรายใหญ่ของสหรัฐฯ โดยได้หารือถึงแนวทางและโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ โดยเฉพาะการจัดหาผลิตภัณฑ์จากไทย รวมถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสินค้าของไทยเพื่อส่งออกมายังตลาดสหรัฐฯ On March 17th,…

February 16: Meeting of the Alliance of GSP Countries (A-GSPC)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมกลุ่มประเทศผู้ได้รับสิทธิโครงการ GSP สหรัฐฯ (Alliance of GSP Countries: A-GSPC) เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางในการผลักดัน/เร่งรัดให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐฯ พิจารณาการเสนอและผ่านร่างกฎหมายเพื่อต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preference: GSP) ณ สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา กรุงวอชิงตัน โดยมีเอกอัครราชทูตไทย (นายธานี แสงรัตน์) และเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา…

January 23: Meeting with Mr. Oscar Mekhaya, the President of Eastland Food Corporation

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2566 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้ร่วมคณะซึ่งนำโดยท่านเอกอัครราชทูต (นายธานี แสงรัตน์) เดินทางเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมบริษัท Eastland Food Corporation ณ เมือง Jessup รัฐแมริแลนด์ โดยมีนาย Oscar Mekhaya ประธานบริษัทให้การต้อนรับ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ การนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้าอาหารจากไทย ความสามารถในการแข่งขันของไทยเทียบกับสินค้าจากประเทศอื่น รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้ามายังสหรัฐฯ เพื่อเป็นแนวทางที่ภาครัฐของไทยจะนำไปพิจารณา ในการช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าไทยในตลาดสหรัฐฯ…

January 17: Meeting with Mr. John Goyer, Executive Director, U.S. Chamber of Commerce (USCC)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ (น.ส. สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าพบ Mr. John Goyer ตำแหน่ง Executive Director, Southeast Asia สภาหอการค้าสหรัฐฯ (U.S. Chamber of Commerce) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล สอบถามมุมมองของภาคเอกชนสหรัฐฯ ที่มีต่อนโยบายการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงหารือแนวทางและโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลุงทนระหว่างไทยและสหรัฐฯ…

January 11: Meeting with Mrs. Marisa Lago, Under Secretary of Commerce for International Trade

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ (น.ส. สุภาวดี แย้มกมล) ได้เข้าร่วมการหารือระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (นายธานี แสงรัตน์) และนาง Marisa Lago ตำแหน่ง Under Secretary ด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การขอรับการสนับสนุนให้กับการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG และพลังงานสะอาด และ การผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในสหรัฐฯ ทั้งนี้…

January 5: Meeting with Ambassador Sarah Bianchi, Deputy USTR

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ (นางสาวสุภาวดี แย้มกมล) ได้เข้าร่วมการหารือระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (นายธานี แสงรัตน์) และรองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Ambassador Sarah Bianchi) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศเข้าร่วมด้วย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) ความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมกรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (Trade and Investment Agreement Framework: TIFA) ในปี…

ตลาดผลไม้เขตร้อนในสหรัฐฯ มีโอกาสที่สดใสและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตันได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดผลไม้เขตร้อนและหารือกับผู้นำเข้า/จำหน่ายผลไม้ไทยในสหรัฐฯ เพื่อติดตามการปรับตัวและส่งเสริม/แก้ไขปัญหาอุปสรรคของสินค้าผลไม้ไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ให้มีการส่งเสริมการขาย ติดตาม และให้การสนับสนุนภาคเอกชนให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการส่งออกและกระตุ้นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อให้สินค้าเกษตรของไทยมีราคาสูงขึ้น ในการลงพื้นที่สำรวจตลาดและหารือกับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกเอเชียที่ตั้งอยู่ในรัฐเวอร์จิเนีย พบว่ามีผลไม้เขตร้อนวางจำหน่ายหลายรายการ อาทิ ทุเรียนทั้งลูกแบบสด และแบบแช่แข็ง มะม่วง แก้วมังกร มะพร้าวอ่อน ฝรั่ง ส้ม ขนุน สับปะรด มะขามหวาน และลิ้นจี่ โดยเป็นผลไม้นำเข้าจากไทย ได้แก่ ทุเรียนหมอนทองทั้งลูกแบบสดและแบบแช่แข็ง มะพร้าวอ่อน มะม่วง และมะขามหวาน…

NEWS: บลูมเบิร์กแนะจับตามองการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ชี้อาจทำได้ดีเกินคาดในปี 2564

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 สำนักข่าวบลูมเบิร์ก (Bloomberg) เปิดเผยรายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจของ 17 ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ที่น่าลงทุนที่สุดในปี 2564 โดยใช้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการเงิน 11 ข้อ ไทยอยู่อันดับที่ 1 จากทุนสำรองที่เข้มแข็ง และมีโอกาสสูงที่จะเกิดการไหลเข้าของ Portfolio inflows ซึ่งเป็นการลงทุนในรูปแบบหุ้น ตราสารหนี้ และตราสารทางการเงินอื่นๆ และคาดว่าเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพที่จะฟื้นตัวได้ดีในปี 2564 …