Tag: Thai Select

Awarding Prizes to Participants of Thai Restaurant Week 2024

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 67 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน (สพต.) โดย อท. สุภาวดี แย้มกมล เข้าร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดย อท. จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พร้อมด้วยคุณแป๊ด – พรทิภา พัฒนเมฆา ผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหารธุรกิจเครือ Pattana Restaurant Group ร่วมมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ร้านอาหารไทย…

Meeting with Pattana Restaurant Group

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 67 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน (สพต.) โดยอัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ (สุภาวดี) พร้อมเจ้าหน้าที่ สพต. ได้เข้าเยี่ยมพบหารือคุณแป๊ด (พรทิภา พัฒนเมฆา) และคุณสิงห์ (ภารศักดิ์ โชคเสถียร) ผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหารธุรกิจเครือ Pattana Restaurant Group พร้อมทั้งคุณปูเป้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ณ ร้าน Dok Khao Thai…

Meeting with Thai SELECT Restaurant: All Rice Thai

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 67 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน (สพต.) โดยอัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ (สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมเจ้าหน้าที่ สพต. ได้เข้าเยี่ยมพบหารือร้านอาหาร All Rice Thai เมือง Alexandria ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยในรัฐเวอร์จิเนียที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ของกระทรวงพาณิชย์  เมื่อเดือน ก.พ. 67 ที่ผ่านมา โดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และภาวะการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา รวมถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยในช่องทางต่าง…

Meeting with Thai Entrepreneur in the Food Industry: Thai Signature Restaurant

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 67 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน (สพต.) โดยอัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ (สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมเจ้าหน้าที่ สพต. ได้เข้าพบคุณวีรยุทธ วิวัฒนะชัยแสง เจ้าของ/หุ้นส่วนกิจการร้านอาหารไทย Thai Signature ร้าน Alice Cocktail Bar เมือง Alexandria และร้านนวดไทย Malee Thai Massage &…

Meeting with Thai Food Depot

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 67 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน โดยอัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ (สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าเยี่ยมพบบริษัท Thai Food Depot ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องปรุงอาหารไทยและวัตถุดิบให้แก่ร้านอาหารไทยในพื้นที่กรุงวอชิงตัน รัฐแมริแลนด์ และรัฐเวอร์จิเนีย โดยได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับคุณณรงค์ ดำแดง ประธานบริษัท และคุณกิตติณัฏฐ์ แสงศรี ผู้จัดการฝ่ายขาย ถึงสถานการณ์การดำเนินธุรกิจ ภาวะตลาดและแนวโน้มความต้องการสินค้าไทยในธุรกิจ Food Service รวมถึงบทบาทและการเข้าร่วมในสมาคมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา…

Meeting with Thai Entrepreneur in the Food Industry: Soul Thai

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 67 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน โดยอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ (น.ส.สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าพบคุณณัฏฐนา กิตติธะระพันธุ์ ผู้ประกอบการร้านอาหาร Soul Thai Kitchen and Bar เมือง Arlington รัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งเพิ่งเริ่มเปิดดำเนินกิจการเมื่อเดือน ธ.ค. 66 ที่ผ่านมา และเป็นร้านที่แนะนำโดยเครือข่ายของ สพต.วอชิงตัน โดยได้หารือแนวทางการส่งเสริมกิจการร้านอาหารไทย พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ร้านสมัครเข้าร่วมโครงการ…

Meeting with Thai SELECT Restaurant: Thai Cafe

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 67 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน โดยอัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ (สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าพบผู้ประกอบการร้านอาหาร Thai Café เมือง Springfield ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านอาหารไทยในรัฐเวอร์จิเนียที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ของกระทรวงพาณิชย์ โดยได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับคุณวรชัย วงศ์วิจิตร ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของร้าน ถึงแนวทางการส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการรวมกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของสมาคมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา (Thai Restaurant…

Thai Open House 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม Thai Open House ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Passport DC – Around the World Embassy Tour โดยสำนักงานฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ Thai Hom Mali Rice และข้าวชนิดต่าง…