นางสาวสุภาวดี แย้มกมล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักงานฯ ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาและสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลจัดงาน GSP Day Reception โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากงาน GSP Lobby Day ที่ทางกลุ่ม Coalition for GSP ประกอบด้วยผู้ประกอบการและสมาคมการค้าของสหรัฐฯ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ GSP จากทั่วสหรัฐฯ กว่า 100 ราย เดินทางมากรุงวอชิงตัน เพื่อเข้าพบและโน้มน้าวให้รัฐสภาสหรัฐฯ พิจารณาการผ่านร่างกฎหมายต่ออายุโครงการ GSP ภายในปี 2566 หลังจากที่ต้องแบกรับภาระภาษีนำเข้ารวมกันเป็นมูลค่ากว่า 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตั้งแต่โครงการหมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งาน GSP Day Reception นี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการ สมาคมการค้าของสหรัฐฯ และสมาชิก/เจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ ได้พบปะกับผู้แทนกลุ่มประเทศสมาชิกที่ได้รับสิทธิ GSP (Alliance of GSP Countries: A-GSPC) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้โครงการ GSP ได้รับการต่ออายุโดยเร็ว ภายหลังจากที่โครงการหมดอายุมาเป็นเวลากว่า 3 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 120 ราย ซึ่งงาน GSP Day Reception เริ่มต้นจากการกล่าวเปิดงาน นำโดยเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา (H.E. Jorge Arguello) เอกอัครราชทูตบราซิล (H.E. Maria Luiza Ribeiro Viotti) และอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ (นางสาวสุภาวดี แย้มกมล) ที่ต่างระบุถึงความสำคัญของโครงการ GSP ต่อการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP ในขณะเดียวกัน โครงการ GSP ก็เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการในสหรัฐฯ ที่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปมาใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการสหรัฐฯ และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในสหรัฐฯ รวมถึงผู้บริโภคสหรัฐฯ สามารถซื้อสินค้านำเข้าได้ในราคาที่ถูกลงอีกด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว สำนักงานฯ ได้นำอาหารไทยร่วมเสิร์ฟให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลอง และยังได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลสถิติสินค้าภายใต้โครงการ GSP รวมถึงแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ GSP โดยในส่วนของไทยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท The Orchid Lei Company บริษัท วาสินี ฟู้ด คอร์เปอเรชั่น และบริษัท The Jelly Belly Candy Company นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากการนำเข้าภายใต้โครงการ GSP ร่วมจัดแสดงภายในงานและแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ดอกกล้วยไม้และผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร (กะทิและซอส) และขนมขบเคี้ยว (เจลลี่บีน) ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไทยได้รับความสนใจและเป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

By admin