Thu. Dec 8th, 2022

Tag: GSP

The Embassy of Argentina hosts the October 2021 GSP Alliance breakfast meeting

เมื่อวันที่ 7 ตค. 2564 นายนพดล คันธมาศ อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ได้หารือร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิก Alliance for GSP ณ สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาโดยมีเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำกรุงวอชิงตัน (H.E. Jorge Argüello) ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพและกล่าวเปิดการประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าการพิจารณากฎหมายการต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) รวมถึงแนวทางการดำเนินการในการโน้มน้าวให้รัฐสภาสหรัฐฯ เร่งพิจารณาต่ออายุโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของประเทศสมาชิก On October 7, 2021, Mr. Noppadon Kuntamas, Minister, Office of…

For Thai Exporters: Update on US GSP program

ผู้ส่งออกเฮสหรัฐฯต่อสิทธิโครงการ GSP นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพานิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 สหรัฐฯผ่านร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalization System of Preferences : GSP) ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา 120 ประเทศรวมทั้งไทย ซึ่งเป็นการให้ฝ่ายเดียว (Unilateral) ของสหรัฐฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งมีผลบังคับย้อนหลัง…