Wed. Aug 17th, 2022

Month: October 2021

The Embassy of Argentina hosts the October 2021 GSP Alliance breakfast meeting

เมื่อวันที่ 7 ตค. 2564 นายนพดล คันธมาศ อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ได้หารือร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิก Alliance for GSP ณ สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาโดยมีเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำกรุงวอชิงตัน (H.E. Jorge Argüello) ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพและกล่าวเปิดการประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าการพิจารณากฎหมายการต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) รวมถึงแนวทางการดำเนินการในการโน้มน้าวให้รัฐสภาสหรัฐฯ เร่งพิจารณาต่ออายุโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของประเทศสมาชิก On October 7, 2021, Mr. Noppadon Kuntamas, Minister, Office of…

OCA Trade & Economic Analysis for September, 2021 (PDF)

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q2/2021): THIRD ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 (ประมาณการครั้งที่ 3) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.7 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งที่ 2 ที่ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.6 … (อ่านต่อไป) สำหรับเดือนอื่น