เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ (น.ส.สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบกับ Mr. Joshua Snead ตำแหน่ง Chief Trade Counsel และ Mr. David A. Giordano ตำแหน่ง International Trade Policy Advisor ทีมงานของ Mr. Jason Smith ประธานคณะกรรมาธิการ Ways and Means สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องด้านการค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ อาทิ ผลการเจรจากรอบความร่วมมือ IPEF ครั้งล่าสุด ณ นครซานฟรานซิสโก และการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายโครงการ GSP โดยได้หารือกัน ณ ร้าน Thai Chef ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านอาหารไทยในเขตกรุงวอชิงตันที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ของกระทรวงพาณิชย์
 
On December 8th, 2023, Miss Supawadee Yamgamol, Minister (Commercial), together with official and staff from the Office of Commercial Affairs, met with Mr. Joshua Snead, Chief Trade Counsel and Mr. David A. Giordano, International Trade Policy Advisor for Mr. Jason Smith, Chairman of the Committee on Ways and Means, U.S. House of Representatives to discuss and exchange views on Thailand-U.S. trade related issues at the Thai Chef Restaurant, Dupont Circle, which is one of Thai restaurants in Washington D.C. certified with ‘Thai SELECT’ awarded by the Ministry of Commerce, Royal Thai Government.

By admin