Meeting with Thai SELECT Restaurant: All Rice Thai

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 67 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน (สพต.) โดยอัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ (สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมเจ้าหน้าที่ สพต. ได้เข้าเยี่ยมพบหารือร้านอาหาร All Rice Thai เมือง Alexandria ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยในรัฐเวอร์จิเนียที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ของกระทรวงพาณิชย์  เมื่อเดือน ก.พ. 67 ที่ผ่านมา โดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และภาวะการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา รวมถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยในช่องทางต่าง…