เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมกลุ่มประเทศผู้ได้รับสิทธิโครงการ GSP สหรัฐฯ (Alliance of GSP Countries: A-GSPC) เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางในการผลักดัน/เร่งรัดให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐฯ พิจารณาการเสนอและผ่านร่างกฎหมายเพื่อต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preference: GSP) ณ สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา กรุงวอชิงตัน โดยมีเอกอัครราชทูตไทย (นายธานี แสงรัตน์) และเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา (Mr. Jorge Arguello) เป็นประธานร่วมในการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีเอกอัครราชทูต (ออท.) อุปทูต/รองหัวหน้าคณะผู้แทน และผู้แทนด้านเศรษฐกิจ/การค้าของประเทศสมาชิกกลุ่ม A-GSPC เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 24 ประเทศ โดยที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการจัดทำหนังสือถึงคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องในรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ประเทศสมาชิกฯ ได้ร่วมกันลงนามหนังสือในนามกลุ่ม A-GSPC ถึงประธานและรองประธานคณะกรรมาธิการ Ways and Means สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และประธานและรองประธานคณะกรรมาธิการ Finance วุฒิสภาสหรัฐฯ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญและความจำเป็นของโครงการ GSP ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประเทศ และขอให้รัฐสภาสหรัฐฯ สมัยปัจจุบัน (118th) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการฯ โดยเร็ว

 

On 16th February 2023, The Office of Commercial Affairs of the Royal Thai Embassy and The Embassy of Argentina organized the meeting of the Alliance of GSP Countries (A-GSPC) to discuss on ways forward to urge the congress to renew the GSP program.

The meeting was co-chaired by H.E. Mr. Tanee Sangrat, Ambassador of Thailand to the U.S., together with H.E. Mr. Jorge Arguello, Ambassador of Argentina and attended by ambassadors, deputy chiefs of mission and trade/economic representatives of 24 GSP Alliance countries. The A-GSPC discussed and agreed to submit the letter to the relevant committee in the Congress.

On 17th February 2023, the Ambassadors of the 24 countries jointly signed and submitted a letter to the chairmen and ranking members of the Ways and Means Committee of the U.S. House of Representatives and the Committee on Finance of the U.S. Senate respectively, seeking for bipartisan support from Congress on passing legislation to renew the GSP.

By admin