NEWS: บลูมเบิร์กแนะจับตามองการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ชี้อาจทำได้ดีเกินคาดในปี 2564

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 สำนักข่าวบลูมเบิร์ก (Bloomberg) เปิดเผยรายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจของ 17 ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ที่น่าลงทุนที่สุดในปี 2564 โดยใช้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการเงิน 11 ข้อ ไทยอยู่อันดับที่ 1 จากทุนสำรองที่เข้มแข็ง และมีโอกาสสูงที่จะเกิดการไหลเข้าของ Portfolio inflows ซึ่งเป็นการลงทุนในรูปแบบหุ้น ตราสารหนี้ และตราสารทางการเงินอื่นๆ และคาดว่าเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพที่จะฟื้นตัวได้ดีในปี 2564 …

TRADE ALERT: Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA)

ด้วยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามบังคับใช้กฎหมาย Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA) เพื่อขยายขอบเขตอำนาจและบทบาทของคณะกรรมาธิการกำกับและดูแลการลงทุนจากต่างประเทศของสหรัฐฯ (Committee on Foreign Investment in the United States: CFIUS) ในการพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และระงับการลงทุนจากต่างประเทศในลักษณะของการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการภายในประเทศของสหรัฐฯ (merger, acquisitions, or takeovers) ที่อาจมีความเสี่ยงหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ให้มีความรัดกุมและเข้มงวดยิ่งขึ้น … สหรัฐฯ ผ่านกฎหมายเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการลงทุนจากต่างประเทศ (FIRRMA), AdobePDF