Category: Press Releases

Meeting with Mr. Ian A. Clements and Mr. Hong-Phong Pho, U.S. Department of Commerce: DOC

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าพบกับ Mr. Ian A. Clements ตำแหน่ง Director, Office of Southeast Asia และ Mr. Hong-Phong Pho ตำแหน่ง Desk Officer for Thailand, Laos & Cambodia,…

Meeting with Baxter International Inc

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้หารือกับ Ms. Kelli Lester ตำแหน่ง Senior Director ฝ่าย Government Policy, Reimbursement and Advocacy และ Ms. Cade Clurman ตำแหน่ง Director ฝ่าย Government Policy บริษัท…

Meeting with Thai Frozen Foods Association (TFFA) and Trade Pacific PLLC

เมื่อวันที่ 10 – 11 เม.ย. 66 อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) กรุงวอชิงตัน (น.ส. สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพต. พบหารือกับ ดร. ผณิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และ Mr. Robert Gosselink จากบริษัท Trade Pacific ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของสมาคมฯ เพื่อเตรียมการเข้าร่วม และสรุปผลการเข้าร่วม Public…

Meeting with Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ (น.ส. สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้หารือกับ Mr. Sylvester Wong, Director และ Mr. Kelvin Ng, Deputy Director หน่วยงาน Hong Kong Economic and Trade Office…

Meeting with Mr. Thomas Healy, Partner of Baan Siam

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ (น.ส. สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าพบ Mr. Thomas Healy หุ้นส่วนร้านอาหารบ้านสยาม (Baan Siam) กรุงวอชิงตัน หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็น เพื่อหาแนวทางในการลดอุปสรรคความท้าทาย รวมถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ ทั้งนี้ Baan Siam เป็นร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select ของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปี…

TRADE ALERT: Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA)

ด้วยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามบังคับใช้กฎหมาย Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA) เพื่อขยายขอบเขตอำนาจและบทบาทของคณะกรรมาธิการกำกับและดูแลการลงทุนจากต่างประเทศของสหรัฐฯ (Committee on Foreign Investment in the United States: CFIUS) ในการพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และระงับการลงทุนจากต่างประเทศในลักษณะของการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการภายในประเทศของสหรัฐฯ (merger,…

Pinned: Facts About the USA’s E2 Visa for Thai Chefs (Thai)

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภท E2 สำหรับพ่อครัวแม่ครัวไทยของสหรัฐฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งในมลรัฐ Oregon ได้มีหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ขอความอนุเคราะห์ในการประสานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเกี่ยวกับ “การระงับการออกวีซ่าประเภท E2 สำหรับพนักงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง (พ่อครัวแม่ครัว) ซึ่งทำให้นักลงทุนชาวไทยที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนบุคลากร”

Official Press Release (OCA Corrected PR from prior MoAC PR) on Narong Shrimp (TH)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน “ข้อเท็จจริงการตรวจพบสารตกค้างของสินค้ากุ้งไทยในสหรัฐฯ” กรณีที่มีข่าวการที่สินค้ากุ้งไทยถูกสหรัฐฯ ปฏิเสธการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ถึง 5 รายการ ด้วยเหตุว่าตรวจพบสารไนโตรฟูราน (Nitrofurans) ปนเปื้อนนั้น สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตันขอแจ้งข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่าสินค้ากุ้งของบริษัทณรงค์ซีฟูด จำกัด ที่ส่งมาจำหน่ายในสหรัฐฯ ได้ถูกจัดให้อยู่ภายใต้บัญชีสินค้าที่ถูกกักกันโดยอัตโนมัติ (Automatic Detention) เนื่องจากหน่วยงานอาหารและยาของสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug: USFDA) ตรวจพบสารไนโตรฟูราน เมื่อกลางปี 2559…