เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ (น.ส. สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้หารือกับ Mr. Sylvester Wong, Director และ Mr. Kelvin Ng, Deputy Director หน่วยงาน Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO) ประจำกรุงวอชิงตัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการค้าของสหรัฐฯ ความสัมพันธ์ทางการค้าไทย-ฮ่องกง และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ของไทยและฮ่องกง ตลอดจนเพื่อแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่างกัน

On April 3rd, 2023, Miss Supawadee Yamgamol, Minister (Commercial), together with officials from the Office of Commercial Affairs, Washington, met with the Director (Mr. Sylvester Wong) and Deputy Director (Mr. Kelvin Ng) of the Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO), Washington, to discuss and exchange information regarding U.S. trade topics, trade relation between Thailand and Hong Kong and also the future cooperation between the Thai and Hong Kong commercial offices.

By admin